Праект загалоўнага аркуша (малюнак)
Статус
Перамешчаныя
Аўтар
Невядомы
Матэрыял
Параметры (ш/в/г мм.)
Інфармацыя адсутнічае, колькасць - 1адзінка
Датыроўка
Інфармацыя адсутнічае
Тыпалогія
Выяўленчае мастацтва
Катэгорыя
Падкатэгорыя
Графіка
Анатацыя

Інфармацыя адсутнічае

Паходжанне

Інфармацыя паводле матэрыялаў з выданняў: 1. Рэстытуцыя культурных каштоўнасцей: праблема вяртання і сумеснага выкарыстання (юрыдычныя, навуковыя і матэрыяльныя аспекты). Матэрыялы Міжнарод. навук. Канферэнцыі. Мінск. 19-20 чэрвеня 1997 г./ Пад рэд. А.Мальдзіса - Мн.: ННАЦ імя Ф.Скарыны, 1997. - 344 с. - (Серыя "Вяртанне") С. 116.; 2. Вяртанне: Дакументы і архіўныя матэрыялы па праблеме пошуку і вяртання нацыянальных каштоўнасцей, якія знахадзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь/Беларускі фонд культуры і інш.; Склад. А.А. Тоўсцік.- Мн., 1992.-256 с.- (Серыя "Вяртанне") С.194-202