2015.12.12 - 2021.04.29
×
28.04.2021
Матэрыялы Міжнародных навуковых канферэнцый 2019-2020 гг., Нясвіж
06.11.2020
Гардзіенка, Н. С. Дакументы Юрыя Туронка ў БДАМЛМ

Дзякуючы руплівасці вядомага беларускага гісторыка Юрыя Туронка, які жыў і працаваў у Польшчы, на Беларусь трапілі надзвычай каштоўныя дакументы. У артыкуле адлюстраваны працэс перадачы каштоўнасцей з прыватных збораў гісторыка ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва.

05.11.2020
ЗАПАРТЫКА Г.В. Архіў І.І. Грыгаровіча: гісторыя страты і вяртання

У артыкуле падаюцца звесткі аб архіўнай калекцыі І.І. Грыгаровіча, якая захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. Аналізуецца шлях калекцыі ад прыватнага збору да дзяржаўнага архіва.

04.06.2020
Рошчына Т. І. Захаванне скарынаўскай спадчыны ў Беларусі

Артыкул прысвечаны тэме вяртання, захавання кніжнай спадчыны Ф.Скарыны

04.06.2020
Суша А. А. Вяртанне першага "Буквара"

Артыкул прысвечаны гісторыі першага Буквара, выдадзенага ў 1618 г.

04.06.2020
Суша, А. А. Выстава "Францыск Скарына і яго эпоха"

Маштабныя міжнародныя выставы: змест, формы, вынікі

12.12.2015
МАНАГРАФІЯ Э.Л. КАРАЛЯ «ВЯРТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ: СУАДНЯСЕННЕ ПРЫВАТНАПРАВАВЫХ І ПУБЛІЧНА-ПРАВАВЫХ ПАЧАТКАЎ. ГРОДНА: ГрГУ ім. Я. Купалы, 2014

Манаграфія прысвечана аналізу нормаў публічнага і прыатнага права ў дзейнасці па вяртанню культурных каштоўнасцей. Разглядаюцца асаблівасці рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь ў дадзенай галіне, праблемы запатрабавання культурных каштоўнасцей з чужога незаконнага валодання, абарона правоў добрасумленных набытчыкаў, пытанні вяртання незаконна вывезеных з тэрыторыі Беларусі культурных каштоўнасцей падчас Другой Сусветнай вайны і інш.