МАНАГРАФІЯ Э.Л. КАРАЛЯ «ВЯРТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ: СУАДНЯСЕННЕ ПРЫВАТНАПРАВАВЫХ І ПУБЛІЧНА-ПРАВАВЫХ ПАЧАТКАЎ. ГРОДНА: ГрГУ ім. Я. Купалы, 2014

12.12.2015

img

Манаграфія прысвечана аналізу нормаў публічнага і прыатнага права ў дзейнасці па вяртанню культурных каштоўнасцей. Разглядаюцца асаблівасці рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь ў дадзенай галіне, праблемы запатрабавання культурных каштоўнасцей з чужога незаконнага валодання, абарона правоў добрасумленных набытчыкаў, пытанні вяртання незаконна вывезеных з тэрыторыі Беларусі культурных каштоўнасцей падчас Другой Сусветнай вайны і інш.

З выданнем можна азнаёміцца па спасылцы https://elib.grsu.by/doc/14537

Last publications

Гардзіенка, Н. С. Дакументы Юрыя Туронка ў БДАМЛМ
06.11.2020

Дзякуючы руплівасці вядомага беларускага гісторыка Юрыя Туронка, які жыў і працаваў у Польшчы, на Беларусь трапілі надзвычай каштоўныя дакументы. У артыкуле адлюстраваны працэс перадачы каштоўнасцей з прыватных збораў гісторыка ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва.

ЗАПАРТЫКА Г.В. Архіў І.І. Грыгаровіча: гісторыя страты і вяртання
05.11.2020

У артыкуле падаюцца звесткі аб архіўнай калекцыі І.І. Грыгаровіча, якая захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва. Аналізуецца шлях калекцыі ад прыватнага збору да дзяржаўнага архіва.