МАНАГРАФІЯ Э.Л. КАРАЛЯ «ВЯРТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ: СУАДНЯСЕННЕ ПРЫВАТНАПРАВАВЫХ І ПУБЛІЧНА-ПРАВАВЫХ ПАЧАТКАЎ. ГРОДНА: ГрГУ ім. Я. Купалы, 2014

12.12.2015

img

Манаграфія прысвечана аналізу нормаў публічнага і прыатнага права ў дзейнасці па вяртанню культурных каштоўнасцей. Разглядаюцца асаблівасці рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь ў дадзенай галіне, праблемы запатрабавання культурных каштоўнасцей з чужога незаконнага валодання, абарона правоў добрасумленных набытчыкаў, пытанні вяртання незаконна вывезеных з тэрыторыі Беларусі культурных каштоўнасцей падчас Другой Сусветнай вайны і інш.

З выданнем можна азнаёміцца па спасылцы https://elib.grsu.by/doc/14537

Last publications

Суша А. А. Вяртанне першага "Буквара"
04.06.2020

Артыкул прысвечаны гісторыі першага Буквара, выдадзенага ў 1618 г.

Суша, А. А. Выстава "Францыск Скарына і яго эпоха"
04.06.2020

Маштабныя міжнародныя выставы: змест, формы, вынікі