Матэрыялы Міжнародных навуковых канферэнцый 2019-2020 гг., Нясвіж

29.04.2021

Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі", Нясвіж, 2020 г.; матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара «Крыпта князёў Радзівілаў у Нясвіжы: гісторыя, сучасны стан, даследаванні, перспектывы выкарыстання», Нясвіж, 2019 г.

Віктар Сакалоў, “Старадрукаваныя кнігі, выдадзеныя на тэрыторыі Украіны: гісторыка-кнігазнаўчыя аналіз кніжных помнікаў з бібліятэчнага збору Храптовічаў (на базе фондаў НБУВ)”

Кароткая гісторыка-кнігазнаўчыя характарыстыка адабранага масіва кніг з калекцыі Храптовічаў, выдадзеных на тэрыторыі Украіны, а таксама вызначэнне іх месцы ў гісторыі айчыннага кнігавыдання, у развіцці сфер адукацыі, навукі і культуры краіны ў цэлым.

Артыкул прадастаўлены ДУ “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж”

Last publications

Матэрыялы Міжнародных навуковых канферэнцый 2019-2020 гг., Нясвіж
28.04.2021

Валерый Шышанаў “Дзе яны, вашы званы?”

Гардзіенка, Н. С. Дакументы Юрыя Туронка ў БДАМЛМ
06.11.2020

Дзякуючы руплівасці вядомага беларускага гісторыка Юрыя Туронка, які жыў і працаваў у Польшчы, на Беларусь трапілі надзвычай каштоўныя дакументы. У артыкуле адлюстраваны працэс перадачы каштоўнасцей з прыватных збораў гісторыка ў Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва.