2015.12.12 - 2015.12.15
×
12.12.2015
МАНАГРАФІЯ Э.Л. КАРАЛЯ «ВЯРТАННЕ КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ: СУАДНЯСЕННЕ ПРЫВАТНАПРАВАВЫХ І ПУБЛІЧНА-ПРАВАВЫХ ПАЧАТКАЎ. ГРОДНА: ГрГУ ім. Я. Купалы, 2014

Манаграфія прысвечана аналізу нормаў публічнага і прыатнага права ў дзейнасці па вяртанню культурных каштоўнасцей. Разглядаюцца асаблівасці рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь ў дадзенай галіне, праблемы запатрабавання культурных каштоўнасцей з чужога незаконнага валодання, абарона правоў добрасумленных набытчыкаў, пытанні вяртання незаконна вывезеных з тэрыторыі Беларусі культурных каштоўнасцей падчас Другой Сусветнай вайны і інш.